Modus-software

    řešení pro menší a střední firmy
    Softwarelösungen für KMU
    SME softwareDoporučený produkt

Celopodnikový informační systém KS-Pro je nové inovativní rešení pro malé a střední podniky.

Tendence vývoje těchto systémů a požadavky zákazníků ukazují jednoznačně, že nejdůležitějí vlastností takových systémů je jejich přizpůsobivost potřebám uživatele. KS-Pro systém splňuje jednoznačně tyto požadavky.

© Modus-Software 2012
Powered by modus-software