Modus-software

    řešení pro menší a střední firmy
    Softwarelösungen für KMU
    SME software

 Kontakt

Jednatel :

Tech.vedoucí :

Adresa :

PhDr. Libuše Ročková CSc.

Ing. Jan Kubik

Modus-Software
Zengrova 26
160 00 Praha 6

Telefon / Fax :

+420 2 24 31 34 04

E - mail :

info@modus-software.com

© Modus-Software 2012
Powered by modus-software